FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat s informačním systémem, je vhodné si přečíst návod. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

1. Registrace

OT: Na podzim jsme podávali projekt v oblasti sportu. Musíme se nyní v systému is-sport.msmt.cz znovu registrovat?

ODP: Stávající, již na podzim zaregistrovaní uživatelé se znovu registrovat nemusí. Registrace je nutná pouze pro NOVÉ žadatele.

 

2. Údaje o organizaci

OT: Po vyplnění údajů o organizaci nevidíme příslušný dotační program. Co máme špatně?

ODP: V sekci Údaje o organizaci v kapitole Charakteristika je třeba správně nastavit položku Druh sportovního spolku. Např. pro program V. je třeba mít zvolenu variantu Sportovní svaz.

 

OT: Při vyplňování údajů o organizaci mi v sekci Nastavení organizace nejde vyplnit číslo účtu organizace.

ODP: Číslo účtu by mělo mít minimálně 10 číslic, má-li číslo vašeho účtu méně, doplňte na začátku příslušný počet 0.

 

OT: Nejdou mi odstranit dokumenty přiložené k projektu. Jaký mám zvolit postup, chci-li je nahradit správnými?

ODP: Z důvodů zachování historie jsou jednou vložené soubory v systému archivovány a nelze je smazat. Při hodnocení projektů se však přihlíží pouze k nejnověji vloženému dokumentu daného typu. Pokud tedy například vložíte znovu dokument o přidělení IČO, bude přihlíženo k naposledy vloženému dokumentu, ne k těm dřívějším.

 

OT:  V kapitole Údaje o organizaci -> Charakteristika je pole "Počet řádných členů v mezinárodní sportovní federaci" . Co zde máme vyplnit, když žádné členy nemáme?

ODP: Zadejte do tohoto pole číslo 0, jinak vás systém nepustí k vyplňování žádostí. 

3. Žádost

OT: Na podzim jsme vyplnili v programu V.  žádost o dotaci.  Nyní je vyhlášena mimořádná výzva na rok 2017. Musíme znovu zakládat a vyplňovat žádost?

ODP: Ano, žádost je NUTNO vyplnit znovu.

 

OT: Jsou v mimořádné výzvě změny v přílohách?

ODP:

Nově: po vyplnění vlastní žádosti je NUTNO vložit v kapitole Přílohy k žádosti v systému IS -Sport

a) čestné prohlášení, kterým prohlašujete, že již dříve vložený obsah příloh se nezměnil (příloha č. 3. vyhlášení)

b) čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti (příloha č. 4. a 5.vyhlášení )

c) projekt obsahující popis, měřitelné cíle, rozsah aktivit, předpokládané zdroje financování (příloha č.6.vyhlášení)

d) rozpis rozpočtu (příloha č.7.vyhlášení )

Navíc žadatelé Svaz lyžařů České republiky, Český svaz cyklistiky, Český svaz kanoistiky a Český svaz plaveckých sportů vloží do kapitoly Přílohy k žádosti údaje o členské základně (příloha č.8.vyhlášení)

Podrobnosti najdete ve Vyhlášení, článek 2. Způsob podávání žádosti.