FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat s informačním systémem, je vhodné si přečíst návod. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

1. Registrace

1.1. Po registraci jsme nedostali registrační mail. Za jak dlouho přijde?

Systém odesílá registrační mail ihned po registraci. Pokud vám do 1 hodiny mail nepřijde, pak překontrolujte složku s nevyžádanou poštou (SPAM). Pokud ani tam nebude, napište na uživatelskou podporu na adrese http://is-sport.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/

 

1.2. Po registraci nám přišel mail bez uživatelského jména a hesla. Jak se přihlásíme do systému?

Systém odešle na zadanou registrační adresu uživatele registrační mail, ve kterém je internetový odkaz zajišťující aktivaci vašeho účtu. Je třeba přejít na tuto adresu (klikněte na tento odkaz nebo ho zkopírujte do adresního řádku internetového prohlížeče) a tím účet aktivujete. Teprve potom vám systém zašle uživatelské jméno a heslo.

1.3. Na podzim jsme podávali projekt v oblasti sportu. Musíme se nyní v systému is-sport.msmt.cz znovu registrovat?

Stávající, již na podzim zaregistrovaní uživatelé se znovu registrovat nemusí. Registrace je nutná pouze pro NOVÉ žadatele.

 

2. Údaje o organizaci

2.1. Po vyplnění údajů o organizaci nevidíme příslušný dotační program. Co máme špatně?

V sekci Údaje o organizaci v kapitole Charakteristika je třeba správně nastavit položku Druh sportovního spolku. Např. pro program V. je třeba mít zvolenu variantu Sportovní svaz.

 

2.2. Při vyplňování údajů o organizaci mi v sekci Nastavení organizace nejde vyplnit číslo účtu organizace.

Číslo účtu by mělo mít minimálně 10 číslic, má-li číslo vašeho účtu méně, doplňte na začátku příslušný počet 0.

 

2.3. Nejdou mi odstranit dokumenty přiložené k projektu. Jaký mám zvolit postup, chci-li je nahradit správnými?

Z důvodů zachování historie jsou jednou vložené soubory v systému archivovány a nelze je smazat. Při hodnocení projektů se však přihlíží pouze k nejnověji vloženému dokumentu daného typu. Pokud tedy například vložíte znovu dokument o přidělení IČO, bude přihlíženo k naposledy vloženému dokumentu, ne k těm dřívějším.

 

2.4. V kapitole Údaje o organizaci -> Charakteristika je pole "Počet řádných členů v mezinárodní sportovní federaci" . Co zde máme vyplnit, když žádné členy nemáme?

Zadejte do tohoto pole číslo 0, jinak vás systém nepustí k vyplňování žádostí. 

 

3. Žádost

3.1. Na podzim jsme vyplnili v programu V.  žádost o dotaci.  Nyní je vyhlášena mimořádná výzva na rok 2017. Musíme znovu zakládat a vyplňovat žádost?

Ano, žádost je NUTNO vyplnit znovu.

 

3.2.  Jsou v mimořádné výzvě změny v přílohách?

Nově: po vyplnění vlastní žádosti v PROGRAMU IV je NUTNO vložit v kapitole Přílohy k žádosti v systému IS -Sport

a) čestné prohlášení, kterým prohlašujete, že již dříve vložený obsah příloh se nezměnil (příloha č. 3. vyhlášení)

b) čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti (příloha č. 4. a 5.vyhlášení )

c) projekt obsahující popis, měřitelné cíle, rozsah aktivit, předpokládané zdroje financování (příloha č.6.vyhlášení)

d) rozpis rozpočtu (příloha č.7.vyhlášení )

Navíc žadatelé Svaz lyžařů České republiky, Český svaz cyklistiky, Český svaz kanoistiky a Český svaz plaveckých sportů vloží do kapitoly Přílohy k žádosti údaje o členské základně (příloha č.8.vyhlášení)

Podrobnosti najdete ve Vyhlášení, článek 2. Způsob podávání žádosti.

 

3.3. Jak nahrát povinné přílohy?

V některých programech (např. IV-2 Údržba a provoz sportovních zařízení) je pořeba nahrát několik povinných příloh. Dokumenty nahrajte, pojmenujte je, a až budete mít nahrané VŠECHNY přílohy označené jako povinné, a následně je NAJEDNOU ULOŽÍTE pomocí tlačítka ULOŽIT na konci stránky.

 

4. Semináře k dotačnímu řízení

4.1. Budou se konat pro žadatele informační semináře? Pokud ano, kde se můžeme přihlásit?

Ano, počítáme se semináři, termíny se přůběžně zveřejňují na stránkách msmt.cz.