Význam a cíle informačního systému IS-SPORT

Informační systém IS-SPORT MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti sportu.

Pro přihlášení použijte IČ Vaší organizace, nebo e-mail zadaný při registraci.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Omezení provozu IS

Vážení uživatelé,

tento pátek, 25.8.2023 bude provoz informačního systému z technických důvodů omezen. V době cca 10:00-17:00 nebude možné se k účtu přihlásit.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Tým správy IS DŘ

dne 23.8.2023

Vyúčtování

Termín vyúčtování projektů z výzvy Můj klub 2020 je stanoven na 15. 2. 2021.

Manuál k vyúčtování a formuláře naleznete zde.

V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace je příjemce povinen vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem nahrát do systému a zaslat v listinné podobě na adresu MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha nebo elektronicky do datové schránky MŠMT – vidaawt, a to nejpozději ve lhůtě 15. 2. 2021. Doporučujeme však nahrání i zaslání provést v dřívějším termínu, a to do 31. 1. 2021.

Termín vyúčtování projektů z ostatních výzev pro rok 2020 je stanoven rovněž na 15. 2. 2021. Manuál k vyúčtování a formuláře naleznete zde.

dne 7.1.2021

Vyhlášení výzev

Čtyři výzvy SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR byly vyhlášeny dne 31. prosince 2019 a v IS-SPORTu žadatelům zpřístupněny dne 14. ledna 2020. Uzávěrka podání žádostí byla stanovena na 14. února 2020.

Text všech čtyř výzev spolu s přílohami naleznete zde.

Výzvy Organizace sportu 2020 - Zastřešující sportovní organizace a Organizace sportu 2020 - Celostátní sportovní organizace - motoristický a letecký sport byly vyhlášeny dne 23. prosince 2019 a v IS-SPORTu žadatelům zpřístupněny dne 10. ledna 2020Uzávěrka podání žádostí byla stanovena na 31. ledna 2020.

Text Výzvy Organizace sportu 2020 - Zastřešující sportovní organizace spolu s přílohami naleznete zde.

Text Výzvy Organizace sportu 2020 - Celostátní sportovní organizace - motoristický a letecký sport spolu s přílohami naleznete zde.

Výzva Organizace sportu 2020 - Olympijské a paralympijské hnutí byla vyhlášena dne 27. listopadu 2019 a v IS-SPORTu žadatelům zpřístupněna dne 9. prosince 2019. Uzávěrka podání žádostí byla stanovena na 3. ledna 2020

Text Výzvy Organizace sportu 2020 - Olympijské a paralympijské hnutí spolu s přílohami naleznete zde.

Výzva MŮJ KLUB 2020 byla vyhlášena MŠMT dne 2. října 2019 a v IS-SPORTu žadatelům zpřístupněna dne 4. října 2019. Uzávěrka pro podání žádostí byla stanovena na 18. listopad 2019.

Text Výzvy MŮJ KLUB 2020 spolu s přílohami naleznete zde.

Upozorňujeme žadatele ve Výzvě MŮJ KLUB 2020, že povinná příloha č. 1 – Jmenný seznam a rozpočet obsahuje 2 listy. Do prvního listu vyplňujete jmenný seznam a vybrané členské příspěvky, do druhého listu jednotlivé náklady projektu a požadovanou výši dotace. Až po vyplnění všech těchto údajů nahrávejte soubor ve formátu XLSX v systému IS-SPORT do žádosti v kapitole IMPORT.

Před podáním žádosti si v náhledu zkontrolujte, zda žádost obsahuje všechna data včetně dat o členské základně, vybraných členských příspěvcích, celkových nákladech projektu a požadovanou výši dotace! Až po této kontrole projekt uzavřete a podejte. Nezapomeňte po podání v systému IS-SPORT žádost zaslat na MŠMT jedním ze způsobů uvedených v odst. 10.6 Výzvy.

 

Výzva Organizace sportu 2020 - Univerzitní sport a Výzva Organizace sportu 2020 - Pohyb a zdraví byly vyhlášeny dne 30. října 2019 a v IS-SPORTu žadatelům zpřístupněny dne 4. listopadu 2019. Uzávěrka obou výzev byla stanovena na 4. prosince 2019.

Text Výzvy Organizace sportu 2020 - Univerzitní sport spolu s přílohami naleznete zde.

Text Výzvy Organizace sportu 2020 - Pohyb a zdraví spolu s přílohami naleznete zde.

Výzva Významné sportovní akce 2020 a Výzva Organizace sportu 2020 - Sportovní svazy byly vyhlášeny dne 22. října 2019 a v IS-SPORTu žadatelům zpřístupněny dne 31. října 2019. Uzávěrka obou výzev byla stanovena na 30. listopad 2019.

Text Výzvy Významné sportovní akce 2020 spolu s přílohami naleznete zde.

Text Výzvy Organizace sportu 2020 - Sportovní svazy spolu s přílohami naleznete zde.

Výzva Významné sportovní akce MD 2019 byla vyhlášena MŠMT dne 30. října 2019 a v IS-SPORTu téhož dne zpřístupněna. Uzávěrka pro podání žádostí byla stanovena na 30. listopad 2019.

Text vyhlášené výzvy spolu s přílohami naleznete zde.

Výzva REPRE 2020 a Výzva TALENT 2020 byly vyhlášeny MŠMT dne 2. října 2019 a v IS-SPORTu žadatelům zpřístupněny dne 7. října 2019. Uzávěrka pro podání žádostí byla u obou výzev stanovena na 8. listopad 2019.

Text Výzvy REPRE 2020 spolu s přílohami naleznete zde.

Text Výzvy TALENT 2020 spolu s přílohami naleznete zde.

dne 12.9.2019

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy