Nápověda

Informační systém IS-SPORT je nástrojem MŠMT, ve kterém je vedena evidence žádosti o dotaci v dotačních titulech z oblasti sportu. Žadatelé o dotace v IS-SPORT udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Přístup k IS

Jako nepřihlášený uživatel můžete procházet dokumenty přístupné veřejnosti nebo prohlížet základní informace o realizovaných projektech a v těchto dvou položkách vyhledávat pomocí fulltextového vyhledávání. Další funkce IS můžete využívat až po přihlášení.

Přihlášení

Každý přistupuje do systému pod unikátním uživatelským jménem a heslem. Přihlášení probíhá prostřednictvím přihlašovací stránky. Pokud už jste přihlášeni a chcete pracovat pod jiným přístupem, musíte se nejprve odhlásit a pak teprve je možné se přihlásit jako jiný uživatel.

Registrace

Pokud se se systémem chystáte pracovat poprvé, musíte vaši organizaci registrovat. Při registraci zadáte:

  1. název organizace (shodný se stanovami nebo zřizovací listinou),
  2. IČ,
  3. kontaktní e-mailovou adresu organizace (nikoliv soukromou).

Po registraci vám na zadanou e-mailovou adresu přijde mail s přístupovými údaji.

Vyplňování žádosti

  • Žádost může vyplňovat pouze zaregistrovaný uživatel po přihlášení se svým uživatelským jménem a heslem.
  • Žádost má několik na sebe navazujících částí. Je třeba správně vyplnit všechny položky dané části žádosti (v případě správného vyplnění se červený křížek změní na zelenou „fajfku“)
  • Ke každé položce jsou uvedeny návodné texty přímo ve formuláři každé části žádosti.
  • Teprve po správném vyplnění všech položek je možné žádost uzavřít a vygenerovat finální verzi ve formě PDF dokumentu.