Metodická doporučení

Metodická doporučení pro žadatele

1. Kritéria pro věcné hodnocení programu Můj Klub
Kritériem je aktivita dětí a mládeže, která dělí členy na tři hlavní kategorie:
 
1) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 1x týdně (koeficient 1,0) – roč. 1995 - 2012
2) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 2x týdně
   a) věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 2,0) – roč. nar. 2008 – 2012
   b) věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 3,0) – roč. nar. 2002 – 2007
   c) věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 2,0) – roč. nar. 1995 – 2001 
 3) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 2x týdně, kteří se zároveň účastní 6 oficiálních soutěží, které pořádá sportovní svaz, za rok
   a) věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 4,0) – roč. nar. 2008 – 2012
   b) věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 6,0) – roč. nar. 2002 – 2007
   c) věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 4,0) – roč. nar. 1995 – 2001 
 
Na základě kategorizace členské základny dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let je žadateli následně vypočten bodový zisk, a to násobkem jednoho bodu za každého člena a koeficientu dané kategorie, či podkategorie.